29 nov. 2014

 
 
 
        
20 nov. 2014

CON       MÚSICA!!!!

RAPEAAAANDOOOO!!!!!!

 NÓS   SOMOS,  DO  2008


Oh oh oh                                                   Oh! oh! Oh!                                                  
Eu son o primeiro.                                     Diegooooo!!   Juanjooooo!!
Son o máis forte                                        Só nos parecemos
do ano enteiro.                                           na o do final
Marco(S) a saída.                                      e na de agostooooo  
Eu son xaneiro.                                          mes no que nacemos
Eh eh eh                                                     que ven a ser o oitoooo
Eu son a segunda.                                      con mooooitoooo
Son pequeniña                                           sooool
e revoltosa.                                                e comendoooo un
Eu son Matilda                                          roscooooo.
a febreiriña.                                               Ah ah ah
Ah ah ah                                                    En setembro
Eu son Candela                                          o cole xa empeza
e non me apaga                                          por eso naide
o vento que faga.                                        asomou cabeza.
Nacín en marzo                                          Uh uh uh...verás tú
que o dín ventoso.                                       NICOLAE    SEVI
Son a terceira.                                              ALIN    PAPAR
Sigo alumando                                            Cheguei a Romanía
entre soplo e soplo.                                     no mes 10 e
Ih ih ih                                                        outubro aplicado
Xa me río                                                   trouxome para aquí
porque a primavera                                    de contado.
xa está aquí.                                               Uh uh uh 
Eu son Celia                                              Uriel e Jeni 
nacín no cuarto                                          chegan en noviembre
mes de abril                                                o mes 11 que
e son por Coira                                          non son dous
a primeira                                                   jajaja
noutro listín.                                              só entendidos
Desertos quedaron                                   o saberán.
maio e xuño                                             Oh oh oh
neste ano 2008                                         No decembro
pero a abundancia                                  chegou Hugo
retornou                                                   para zampar
e nos seguintes                                        turróns a fartar
pasou o que pasou...                               e 12 uvas para rematar...
Eh eh eh                                                   ji ji ji non sei se esto se creerá  
Somos os xemelgos.
Viñemos no mes sete                                    pero dixemos moita verdá.
para confundir a xente                                       
¿Quen é Nico?
¿Quen é Samu?
Aquí en xullo nos atopamos.
Pasarán os días
seguiremos engañando
aos máis espabilados.